Home Alpina Privacy

Privacy

Alpina hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar bezoekers. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Alpina.nl houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Meldplicht datalekken.

Registratie gegevens

U kunt Alpina.nl bezoeken en gebruiken zonder dat uw gegevens door ons worden opgeslagen en verwerkt. U wordt verzocht persoonsgegevens in te voeren wanneer u:

 • een aanvraag voor een offerte indient;
 • een aanvraag voor een verzekering indient;
 • een schade meldt;
 • verzoekt om premie te berekenen;
 • een wijziging doorgeeft op een bestaande polis;
 • een vraag stelt.

Uw persoonsgegevens worden tevens verwerkt voor het onderhouden van contact en voor het toesturen van productgerichte informatie. Alpina.nl tracht haar diensten zoveel mogelijk af te stemmen op basis van uw behoefte en wensen.

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het afhandelen van de door u verzochte handeling.

Ook worden persoonsgegevens verwerkt voorafgaand aan het uitvoeren van de door u verzochte handeling. Dit is de precontractuele fase. In de precontractuele fase bereken wij de premie voor de door u gekozen verzekering en geven wij de gegevens door aan de verzekeringsmaatschappij. Die zal beoordelen of zij het aangeboden risico kunnen of willen accepteren.

De door u verzochte handeling kan niet worden uitgevoerd zonder de noodzakelijke gegevens. Wanneer u de noodzakelijke gegevens niet verstrekt, kan de door u verzochte handeling niet worden uitgevoerd.

De gegevens worden opgeslagen en verstrekt aan de betreffende derde partij, zoals de verzekeringsmaatschappij, het volmachtbedrijf, het schadeafhandelingsbedrijf, letselschadespecialisten, schadeherstellers of het expertisebureau. Uw gegevens worden nooit aan andere partijen dan hier genoemd ter beschikking gesteld.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen door Alpina voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• Voor het optreden als adviseur en bemiddelaar en als beheerder van de door u gesloten financiële producten;
• Het beoordelen en/of accepteren en/of afhandelen van een aanvraag en voor  het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
• Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening  beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
• Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
• Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;
• Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector  daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Alpina en andere financiële instellingen.
• Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw privacy te waarborgen hebben wij beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegeven te beperken. Bij deze maatregelen mag u onder andere denken aan:

 • Onze website is beveiligd via een certificaat en is alleen te benaderen via een beveiligde SSL verbinding;
 • Op onze website hebben wij een firewall staan waarmee wij ook actief via whitelisting en blacklisting connecties kunnen beheren;
 • Al onze medewerkers krijgen periodiek een Privacy awareness training;
 • Alle beheerwerkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden vanuit ons kantoor of via een beveiligde VPN verbinding;
 • Wij hebben geautomatiseerd processen ingericht die privacy gegeven anonimiseren indien wij geen grondslag meer hebben voor het opslaan en gebruik van deze gegevens.

Om de veiligheid van de fysieke documenten te waarborgen, worden dossierkasten afgesloten en is het pand beveiligd met een alarmsysteem.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens maximaal vijf jaar na royementsdatum van een verzekeringspolis.

Uw rechten

Als klant heeft u een aantal rechten als het gaat om privacy. Het zijn immers uw gegevens. U heeft namelijk:

 • het recht op informatie over wat wij met uw gegevens doen: dit is beschreven in deze privacyverklaring;
 • het recht op inzage in uw gegevens: wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Alpina.nl stuurt u dan per e-mail een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons geregistreerd zijn. U ontvangt de persoonsgegevens in dit geval zo overzichtelijk mogelijk van ons;
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen: zodra u van mening bent dat persoonsgegevens incorrect of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen en dan zullen wij deze gegevens voor u corrigeren dan wel aanpassen. Mochten wij bijvoorbeeld verouderde gegevens van u hebben dan kunt u ons vragen deze te wijzigen;
 • het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om vergeten te worden: in bepaalde gevallen kunnen uw gegevens volledig worden gewist. Dit kan indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, wanneer u bezwaar maakt of wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking: u kunt de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘stil laten zetten’. De gegevens mogen dan nog enkel met uw toestemming worden verwerkt. Dit recht kan enkel worden ingezet wanneer de juistheid van uw gegevens in ons systeem door u wordt betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en u op reactie op dit bezwaar wacht;
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing;
 • het recht op overdracht van uw gegevens: u kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Surfgedrag

Alpina.nl houdt algemene bezoekersstatistieken bij om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver niet automatisch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Cookies

Wij verzamelen informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. Cookies hebben twee functies. Aan de ene kant vergemakkelijken ze uw bezoek door inlognamen en wachtwoorden te onthouden. Aan de andere kant maken cookies een inschatting van uw interesse op basis van uw bezoek. Cookies houden alleen uw voorkeuren en interesses bij en bevatten geen persoonsgegevens. Cookies beschadigen uw computer of bestanden niet. Alpina.nl kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van Alpina.nl te analyseren
 • om Alpina.nl te optimaliseren, zodat u een steeds betere gebruikservaring heeft
 • om meer op u gerichte informatie op de website te plaatsen
 • om informatie te verzamelen over de bezoekers van Alpina.nl
 • voor het ontplooien van marketingactiviteiten rond Alpina.nl

De cookies die uw voorkeuren en interesses onthouden en het navigeren door de website van Alpina.nl vergemakkelijken, kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het ‘help menu’ van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de Consumentenbond. Indien u deze cookies uitzet, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van Alpina.nl gebruik maken. Let op! Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere
computers of browsers, dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uploaden documenten

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen identiteitsbewijzen of documenten waar uw BSN nummer opstaat naar ons te zenden. Indien wij deze ontvangen zullen wij deze verwijderen.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google analytics. Deze settingen hanteren wij:

 • Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP- adres
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Hoe neemt u contact met ons op over ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per email: [email protected]
Per telefoon: 030-6883700
Per fax: 030-6883027
Per brief: Postbus 63 3400 AB IJsselstein

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails van ons wenst te ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons online uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons online uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de verzekeringen die u
online afgesloten heeft. Als u ons – in het kader van uw bestelling – uw telefoonnummer online meedeelt, kunnen andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn telefonisch contact met u opnemen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.

Wij kunnen consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden te gebruiken. Zo zullen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u de kans bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Al onze in-en uitgaande gesprekken kunnen worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van onze FG zijn [email protected]

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt als klant een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met uw gegevensverwerking binnen onze organisatie.

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op