Brommer uitlenen aan zoon of dochter   

Het is toegestaan om een brommer uit te lenen aan de zoon of dochter, en aan een willekeurige ander mag ook. De lener moet natuurlijk wel bevoegd zijn om te rijden op een brommer. Maar lees wel de polis en de polisvoorwaarden erop na. Bij het aanvragen van de brommerverzekering kunnen de verzekeraars wel eisen stellen wie wel en niet op de brommer mogen rijden. Hierdoor kunnen jonge bestuurders uitgesloten zijn. Kijk dit dus vooral even na. 

 

Een extra eigen risico voor jonge bestuurders

Voor jonge bestuurders kan er een extra eigen risico gelden. Bij een schade veroorzaakt door een jonge bestuurder tot 24 jaar oud betaalt u bijvoorbeeld €500 extra aan eigen risico. 

 

Uitlenen is niet hetzelfde als de regelmatige bestuurder zijn 

Als de zoon of dochter de regelmatige bestuurder van de brommer is, moet u de verzekeraars hiervan wel op de hoogte stellen. Dit kan aanleiding zijn om de premie te verhogen of de voorwaarden aan te passen. Als de lener de regelmatige bestuurder is, moet u de verzekeraar hiervan op de hoogte stellen. 

Bereken de premie voor een brommerverzekering!