Veelgestelde vragen bij een brommerverzekering

Brommerrijbewijs
Vanaf je zestiende verjaardag mag je met een brommer rijden. Een Brommerrijbewijs AM is dan wel verplicht. Zo'n scooter rijbewijs heb je voor het leven. Maar je moet er wel eerst de benodigde examens voor behalen. Je kan theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Enkele maanden voor je zestien jaar wordt, kan je al wel een examendatum reserveren. Sinds 1 maart 2010 moet u bovendien het praktijkexamen scooter (of het aparte praktijkexamen voor brommobiel) behalen. Zware overtredingen op de scooter tellen ook mee voor het beginnersrijbewijs.

Brommerrijbewijs 2010

Voor het halen van je brommerrijbewijs (categorie AM) moet je na het theorie-examen ook slagen voor een praktijkexamen. Het praktijkexamen is ingevoerd om het aantal ongelukken met scooters te verminderen en de veiligheid te vergroten. Als je een rijbewijs voor de categorie A of B hebt mag je brommer rijden. Je hoeft dan niet op examen. Heb je nog geen ander rijbewijs dan kan je vanaf je 16e jaar op examen.

Vrijstelling brommerrijbewijs

Als je al een geldig Nederlands auto rijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A) heeft, hoef je geen apart brommerrijbewijs AM te hebben. Je moet dat auto- of motorrijbewijs wel bij je hebben als u met een brommer rijdt. Als het rijbewijs A of B om medische redenen niet langer geldig is bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM. Hiermee kan men een brommobiel (blijven) besturen. Informatie hierover geeft de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
Wat is roy data?
Het Roy Data systeem is een landelijk systeem waarin royementsgegevens worden vermeld. Het systeem heeft betrekking op auto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s, motoren en bromfietsen.Wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar worden aan het Roy Data systeem het aantal opgebouwde schadevrije jaren doorgegeven. Deze schadevrije jaren zijn van belang voor de bonus/maluskorting bij de nieuwe verzekeraar. Wilt u een nieuwe verzekering afsluiten dan kunnen wij via Roy Data controleren of het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgegeven overeenkomt met de gegevens die in Roy Data staan.

Telefoonummer helddesk Roy-Data: 088-7781122

Wie inzage wil hebben in zijn registratie in Roy-Data, kan en formulier ‘inzage in registratie Roy-Data’ downloaden op www.roydata.nl. Op de website van Stichting Efficiente Processen Schadeverzerzekaars, www.seps.nl, vindt u meer informatie over Roy-Data.
Kan een ouder een brommer verzekeren voor een kind?
De hoogte van de premie voor een scooterverzekering is mede afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappij gaat ervan uit dat hoe ouder de bestuurder is, hoe meer ervaring de bestuurder heeft en daardoor minder snel een ongeval veroorzaakt.

Premie hoger bij jonge bestuurders

Hierdoor is de premie voor een scooter hoger bij bestuurders onder de 24 dan voor oudere bestuurders. Veel ouders willen deze hogere premie omzeilen door de scooterverzekering op eigen naam af te sluiten en zichzelf als regelmatige bestuurder op te geven. Ook wanneer dit niet het geval is. Dit is niet aan te raden. Ten eerste hanteren verzekeraars al een extra eigen risico wanneer blijkt dat iemand onder de 24 de schade heeft veroorzaakt maar tevens kan men de schade uitkering bij geval van fraude achterhouden.