Veelgestelde vragen bij een brommerverzekering

Brommerrijbewijs
Vanaf je zestiende verjaardag mag je met een brommer rijden. Een Brommerrijbewijs AM is dan wel verplicht. Zo'n scooter rijbewijs heb je voor het leven. Maar je moet er wel eerst de benodigde examens voor behalen. Je kan theorie-examen doen als je zestien jaar of ouder bent. Enkele maanden voor je zestien jaar wordt, kan je al wel een examendatum reserveren. Sinds 1 maart 2010 moet u bovendien het praktijkexamen scooter (of het aparte praktijkexamen voor brommobiel) behalen. Zware overtredingen op de scooter tellen ook mee voor het beginnersrijbewijs.

Brommerrijbewijs 2010

Voor het halen van je brommerrijbewijs (categorie AM) moet je na het theorie-examen ook slagen voor een praktijkexamen. Het praktijkexamen is ingevoerd om het aantal ongelukken met scooters te verminderen en de veiligheid te vergroten. Als je een rijbewijs voor de categorie A of B hebt mag je brommer rijden. Je hoeft dan niet op examen. Heb je nog geen ander rijbewijs dan kan je vanaf je 16e jaar op examen.

Vrijstelling brommerrijbewijs

Als je al een geldig Nederlands auto rijbewijs (categorie B) of motorrijbewijs (categorie A) heeft, hoef je geen apart brommerrijbewijs AM te hebben. Je moet dat auto- of motorrijbewijs wel bij je hebben als u met een brommer rijdt. Als het rijbewijs A of B om medische redenen niet langer geldig is bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM. Hiermee kan men een brommobiel (blijven) besturen. Informatie hierover geeft de afdeling Burgerzaken van de gemeente.
Is een brommer/scooter gedekt onder een inboedelverzekering?
In sommige gevallen zijn brommers en scooters ook gedekt onder de inboedelverzekering. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de brommer of scooter gestolen is uit de woning of daarbij behorende schuurtjes of boxen. Buiten de eigen woning, ook op in de eigen tuin, is er doorgaans geen dekking op de inboedelverzekering. In dat geval dient u de diefstal schade te claimen op een wa- beperkt casco of All-Risk dekking bij een brommerverzekering. Conform de polisvoorwaarden krijg je, indien er sprake is van dekking op een inboedelverzekering, altijd een uitkering op basis van dagwaarde van de gestolen brommer of scooter. De dagwaarde, zal meestal worden vastgesteld door een expert.
Heb ik een rijbewijs nodig om in een brommobiel rijden?
Ja, het is verplicht om over een AM rijbewijs ( bromfietscertificaat) te beschikken indien u in een brommobiel of bijvoorbeeld een brommer wenst te rijden. Daarom is het kunnen overleggen van een geldig AM rijbewijs verplicht bij het aanvragen van een brommobielverzekering (heeft u een auto- of motorrijbewijs dan is dit ook voldoende).
Wat is roy data?
Het Roy Data systeem is een landelijk systeem waarin royementsgegevens worden vermeld. Het systeem heeft betrekking op auto’s, bestelauto’s, kampeerauto’s, motoren en bromfietsen.Wanneer u overstapt naar een andere verzekeraar worden aan het Roy Data systeem het aantal opgebouwde schadevrije jaren doorgegeven. Deze schadevrije jaren zijn van belang voor de bonus/maluskorting bij de nieuwe verzekeraar. Wilt u een nieuwe verzekering afsluiten dan kunnen wij via Roy Data controleren of het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgegeven overeenkomt met de gegevens die in Roy Data staan.

Telefoonummer helddesk Roy-Data: 088-7781122

Wie inzage wil hebben in zijn registratie in Roy-Data, kan en formulier ‘inzage in registratie Roy-Data’ downloaden op www.roydata.nl. Op de website van Stichting Efficiente Processen Schadeverzerzekaars, www.seps.nl, vindt u meer informatie over Roy-Data.
Verzekering opzeggen na premieverhoging
Dit is een van de momenten wanneer u een verzekering kunt opzeggen. De premieverhoging moet dan wel voor iedereen van toepassing zijn. Wanneer uw premie wordt verhoogd omdat u een schade heeft gehad is dat geen reden voor het opzeggen van de verzekering. LET OP: De regeling inzake het opzeggen van een verzekering is veranderd. Klik hier voor meer informatie over het nieuwe “verzekering opzeggen“. Gratis opzegservice U kunt gebruik maken van onze gratis opzegservice. Hiermee kunt u een verzekering bij uw huidige maatschappij opzeggen. Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.
Kan een ouder een brommer verzekeren voor een kind?
De hoogte van de premie voor een scooterverzekering is mede afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappij gaat ervan uit dat hoe ouder de bestuurder is, hoe meer ervaring de bestuurder heeft en daardoor minder snel een ongeval veroorzaakt.

Premie hoger bij jonge bestuurders

Hierdoor is de premie voor een scooter hoger bij bestuurders onder de 24 dan voor oudere bestuurders. Veel ouders willen deze hogere premie omzeilen door de scooterverzekering op eigen naam af te sluiten en zichzelf als regelmatige bestuurder op te geven. Ook wanneer dit niet het geval is. Dit is niet aan te raden. Ten eerste hanteren verzekeraars al een extra eigen risico wanneer blijkt dat iemand onder de 24 de schade heeft veroorzaakt maar tevens kan men de schade uitkering bij geval van fraude achterhouden.
Wat gebeurd er als ik de premie niet op tijd betaal?
Betaalt u de premie van uw verzekering niet of niet op tijd dan ontvangt u een herinnering van uw verzekeringsmaatschappij. Wordt er na de herinnering van de verzekeraar niet binnen de gestelde termijn betaald, dan zal de verzekeraar de verzekering 30 dagen na de factuurdatum opschorten. Dit betekent dat uw brommer niet meer verzekerd is en dat u geen gebruik meer mag maken van uw brommer op de openbare weg. Wanneer u de betaling voldoet nadat uw verzekering opgeschort is, zal 24 uur nadat de verzekeraar uw betaling ontvangen heeft de dekking weer hersteld worden. Indien uw betaling uitblijft, zal uw verzekering uiteindelijk worden geroyeerd. Wilt u voorkomen dat u het risico loopt om geroyeerd te worden betaal dan via automatische incasso, zo betaalt u altijd op tijd.
Hoelang zijn mijn schadevrije jaren geldig?

Schadevrije jaren komen vrij nadat een verzekering is geroyeerd. De schadevrije jaren zijn 12 maanden geldig na royementsdatum. Daarna vervallen de opgebouwde schadevrije jaren. Elke verzekeringsmaatschappij kan zelf bepalen of ze hiervan willen afwijken.

Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in dit overzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.

Hoe weet ik of ik verzekerd ben?

Bij het online afsluiten van een brommerverzekering ontvangt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. In de periode tussen aanvraag en goedkeuring bent u voorlopig gedekt. Dit houdt in dat u toch al verzekerd op weg kunt met uw brommer. Op het moment dat u het bericht heeft ontvangen dat uw aanvraag is goedgekeurd, bent u definitief verzekerd. U ontvangt dan zo snel mogelijk uw polisblad van de  verzekeraar.