Wat is een royementsverklaring?

Een royementsverklaring is een waardedocument dat aangeeft hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. Het originele exemplaar van dit document dient overgelegd te worden om schadevrije jaren over te nemen. Een royementsverklaring is één jaar geldig en wordt één keer als origineel verstrekt nadat de verzekering is beëindigd. U ontvangt een royementsverklaring van uw verzekeraar wanneer u uw autoverzekering heeft beëindigd.
Inmiddels hebben een hoop maatschappijen de geldigheid van een royementsverklaring aangepast naar soms wel 3 jaar. Bekijk in ditoverzicht de geldigheidsduur van een royementsverklaring per maatschappij.
Klik hier wanneer u meer informatie zoekt over een autoverzekering of direct de premie wenst te vergelijken.