Wat is een artikel 34 verklaring?

Ieder kenteken wat u op naam heeft staan dient u te verzekeren. De RDW is belast met de controle hiervan. Mocht uit een peiling blijken dat uw kenteken niet door een verzekeraar als verzekerd aangemeld staat, dan ontvangt u hierover bericht.

Waarschuwingsbrief van het RDW

Het RDW stuurt standaard 28 dagen na de tenaamstelling een waarschuwingsbrief naar u indien het voertuig nog niet verzekerd is. Wordt hieraan geen gehoor gegeven dan volgt er een boete. U wordt dan verzocht contact met ons op te nemen. Wij kijken dan waar het mis is gegaan. Mocht er een fout zijn gemaakt dan verzoeken wij aan de verzekeraar dit te corrigeren, aangezien deze de enige is die een correcte aanmelding kan verzorgen. Een voertuig wordt aangemeld op basis van de combinatie tussen kenteken en de meldcode van uw voertuig. Is deze combinatie niet juist, dan kan het voertuig niet worden aangemeld en lijkt het dus alsof u onverzekerd bent.

2e brief van het RDW

Nadat de waarschuwingsbrief is verzonden krijgt u enige tijd om het voertuig alsnog te verzekeren of de verzekeringsmaatschappij kan het kenteken alsnog aanmelden bij het RDW. Wanneer u geen gehoor geeft aan de waarschuwingsbrief, krijgt u een 2e brief van het RDW. Hierin geeft het RDW aan dat zij van u een artikel 34 verklaring wensen te ontvangen. Had u geen geldige verzekering op de peildatum van het RDW, dan kan zij u een boete opleggen. Deze bedraagt meestal € 550,= (per 01-01-2016). Heeft u echter wel degelijk uw voertuig op tijd verzekerd, dan dient de verzekeringsmaatschappij een artikel 34 verklaring af te geven. In deze verklaring staat dat u op de bewuste peildatum wel verzekerd was. Heeft u echter uw voertuig nog steeds niet of te laat verzekerd, dan kan de verzekeringsmaatschappij u niet in alle gevallen helpen.
Indien het voertuig al langer op naam staat en de dekking wordt beëindigd of de schorsing van het kenteken loopt af dan ontvangt de kentekenhouder geen waarschuwing meer maar direct een brief dat er een boete volgt indien er geen artikel 34 verklaring overlegd kan worden.

Kenteken schorsen

Wanneer met een voertuig voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, kan het kenteken online worden geschorst bij de RDW. De houder van het kenteken is gedurende de schorsing vrijgesteld van de WA-verzekeringsplicht, hoeft geen houderschapsbelasting te betalen of het voertuig APK te laten keuren. Schorsing kan volledig online worden geregeld op de website van de RDW. Daarna kan ook de verzekering worden stopgezet.
De schorsingsperiode geldt voor maximaal een jaar. Zes weken voor afloop daarvan kan een eventuele verlenging worden aangevraagd. Anders zal het kenteken automatisch administratief worden geactiveerd door de RDW. In dat geval dient u zelf ervoor te zorgen dat dan ook de verzekering weer wordt geactiveerd. Dit gaat niet automatisch.

Artikel 34 WAM-verklaring

Een artikel 34 WAM-verklaring die wij voor u opvragen bij uw verzekeringsmaatschappij dient aan een aantal eisen te voldoen.
De papieren verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:
De verklaring dient te zijn afgedrukt op officieel briefpapier van de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent.
Het dient een originele verklaring te zijn (geen kopie of fax).
De digitale verklaring dient aan de volgende wettelijke eisen te voldoen:

  • Bovenaan de verklaring staat: WAMPrintenArtikel34.
  • Op beide (de papieren en de digitale) verklaringen dienen de volgende onderdelen te zijn vermeld:
  • De tekst verklaring ingevolge artikel 34 van de WAM?
  • De CRWAM-code van de verzekeraar of de gevolmachtigd agent
  • De juiste controledatum
  • Het juiste kenteken
  • Het polisnummer

De tekst en dat het CRWAM, voor zover noodzakelijk, is aangevuld dan wel gecorrigeerd?.
Een originele handtekening (geen voorgedrukte handtekening of stempelafdruk).
De afgiftedatum van de verklaring (bij de digitale verklaring rechtsonder vermeld op de print).
Artikel 34 verklaring opvragen

Wanneer u een artikel 34-verklaring wilt opvragen dan hebben wij een kopie van de brief van het RDW nodig. In deze brief staat namelijk het unieke referentienummer die de verzekeringmaatschappij weer dient te vermelden op de artikel 34 verklaring.
U mag deze brief aan ons versturen per post, fax of e-mail.