Extra uitleg inzake de opgegeven schadevrije jaren

Aantal schadevrije jaren

Bij de aanvraag heeft u opgegeven dat u de beschikking heeft over schadevrije jaren. Hierdoor krijgt u een hogere korting en is de premie lager.

Roy data

Schadevrije jaren zijn polis gebonden. Dit houdt in dat u uw schadevrije jaren alleen kunt overdragen van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere, wanneer uw lopende polis beëindigd is. Belangrijk hierbij is dat de oude verzekeringsmaatschappij uw oude polis wel dient te royeren en uw opgebouwde schadevrije jaren dient bij te schrijven in de database van Roydata.
De nieuwe verzekeringsmaatschappij zal 6 weken na de ingangsdatum controleren of de oude verzekeringsmaatschappij deze schadevrije jaren heeft bijgeschreven in de database van Roydata.
Lees hier alles over roy-data.

Premie aanpassen

Mocht de oude verzekeringsmaatschappij uw schadevrije jaren niet binnen 6 weken bijgeschreven hebben in de database van Roydata, dan moet de nieuwe verzekeringsmaatschappij uw aantal schadevrije jaren aanpassen naar 0. Hierdoor zal de korting lager worden en de premie omhoog gaan.
Wij verzoeken u goed te controleren of er inderdaad een verzekering wordt beëindigd waarbij u schadevrije jaren heeft opgebouwd. Is de verzekering reeds beëindigd, dan mag dit niet langer dan 12 maanden geleden zijn. Schadevrije jaren zijn maximaal 12 maanden geldig na het beëindigen van een polis.

Niets doen

Heeft u net uw oude verzekering opgezegd of heeft u dit niet langer dan 12 maanden geleden gedaan, dan hoeft u niets te doen.

Belangrijk

Als er bij een schade blijkt dat de bestuurder van het voertuig in een lagere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurder, kan dit gevolgen hebben voor de premie, de dekking of het eigen risico.

Kunnen schadevrije jaren van een bromfiets op een autoverzekering gebruikt worden?

Per maatschappij verschilt het of ze de schadevrije jaren die zijn opgebouwd met een bromfiets willen meenemen op een ander voertuig.
Er zijn verzekeraars die de schadevrije jaren deels of in sommige gevallen niet meenemen in de aanvraag bij een ander voertuig. Onderstaande een overzicht bij wie dit wel, niet of deels niet mogelijk is:

Niet mogelijk:

 • Klaverblad
 • Bruns ten Brink (SAA)

Deels mogelijk:

 • Unigarant

Met een bonus malus verklaring wordt er per schadevrij jaar één trede toegekend. Het toekennen van treden is gemaximeerd tot drie treden. Heeft u dus meer dan drie schadevrije jaren met de bromfiets opgebouwd, dan krijgt u maximaal drie treden toegekend.
Bij een aanvraag dient u uit te gaan van 0 schadevrije jaren en kunt u de bonus malus verklaring toezenden na dat de aanvraag geaccepteerd is. Unigarant zal na beoordeling van dit document de treden toekennen welke van toepassing zijn.

 • Voogd en Voogd:

Uitsluitend de schadevrije jaren die vanaf de 18e leeftijd zijn opgebouwd kunnen worden meegenomen. Onderstaande de verzekeringmaatschappijen die Voogd en Voogd in de volmacht heeft:

 • Aegon
 • Allianz
 • ASR
 • Avero
 • Bovemij
 • De Goudse
 • Delta Lloyd
 • Generali
 • London
 • Nationale Nederlanden
 • Reaal