Aanvullende verzekering naast de brommerverzekering 

Aanvullend op de brommerverzekering kunt u kiezen voor bepaalde aanvullende verzekeringen. Wat zijn de opties en waarom zou u kiezen voor deze aanvullende dekkingen? 

Niet alle aanvullende verzekeringen voegen iets toe. Wees dus kritisch bij het kiezen van een aanvullende verzekering. U moet dubbele dekking voorkomen en alleen dekkingen kiezen die voor u van toegevoegde waarde zijn. 

 

De opzittenden goed verzekeren 

De brommerverzekering draagt de kosten voor schade door aansprakelijkheid en schade aan de brommer zelf is eventueel meeverzekerd. De opzittenden kunt u verzekeren met de opzittendenverzekering. Er zijn hierin twee keuzes, namelijk de ongevallen opzittendenverzekering en de schadeverzekering opzittenden. 

 

Ongevallen opzittendenverzekering 

Door een ongeval kunnen de opzittenden zwaar lichamelijk letsel oplopen of zelfs overlijden door het ongeval. De ongevallen-opzittendenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of bij overlijden ten gevolge van het ongeval. Als er twee opzittenden op de brommer zaten, kan voor beide een uitkering volgen. De hoogte van de uitkering bedraagt duizenden euro’s bij overlijden en enkele tienduizenden euro’s bij blijvende invaliditeit. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten voor de gedupeerde of diens nabestaanden. Voor een ruimere vergoeding kunt u kiezen voor de schadeverzekering opzittenden. 

Verhaalsrechtsbijstandverzekering 

Met de WA + diefstal, brand en aanrijding brommerverzekering krijgt u na een ongeval ook de schade aan uw brommer door uw verzekeraar vergoed. In het geval de tegenpartij de aansprakelijke is, gaat uw verzekeraar de schade weer verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. Met een beperktere dekking zorgt uw verzekeraar niet voor het verhalen van een schade aan uw brommer door een ongeval. In dat geval moet u het dus zelf doen. Omdat het vaak ingewikkelde verhaalacties zijn, kunt u de verhaalsrechtsbijstandverzekering overwegen. Het verhalen kunt u in dat geval uitbesteden aan een verzekeraar. 

 

Rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigen 

Deze verzekering is duurder dan de verhaalsrechtsbijstandverzekering, maar de dekking is ook veel ruimer. U kunt de verzekering ook inschakelen bij andere geschillen die met motorrijtuigen te maken hebben. Dit kan zijn een geschil met de dealer van de brommer, maar ook een strafvervolging in verband met een verkeersovertreding. 

 

Bereken de premie voor een brommerverzekering!